Zawiesia

Zawiesia to pomocniczy sprzęt urządzeń dźwignicowych, działających przy pomocy haków, służący do podwieszenia lub podtrzymania transportowanych ładunków. Ze względu na różnicę w budowie oraz zastosowanie zawiesia dzielą się na dwie grupy:

  • ogólnego przeznaczenia

  • specjalnego przeznaczenia.

Do pierwszej grupy należą zawiesia, w których zasadniczym elementem nośnym występują cięgna wykonane z lin stalowych, łańcuchów, pasów lub lin syntetycznych lub włókiennych.

Do zawiesi specjalnego przeznaczenia zaliczamy zawiesia, które posiadają odpowiednio skonstruowane uchwyty, zaczepy, trawersy, służące zasadniczym elementem nośnym. Te zawiesia przeznaczone są do pracy w określonych warunkach. Stosując je można podwiesić ładunki, jak rury, kształtowniki, blachy.

Stosowanie odpowiednio wytrzymałego, dobrze wykonanego zawiesia nie jest wystarczające do pełnego zachowania bezpieczeństwa przy mocowaniu ładunków. Musi być ono również użyte w sposób prawidłowy, a ładunki muszą być zrównoważone. Zrobić to można zakładając haki zawiesia w sposób podany na schemacie:

 zawiesia

Pamiętajmy! Złe zrównoważenie ładunku może doprowadzić do rozkołysania ładunku oraz zerwania zawiesia.